Swing demoversie

Gemiddeld gasverbruik: huur woningen

Gemiddeld aardgasverbruik: Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen berekend uit gegevens van de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De berekening is inclusief woningen die zijn aangesloten op stadsver