Swing demoversie

Gemiddeld elektriciteitsverbruik: koop woningen

Gemiddeld elektriciteitsverbruik: Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, berekend uit gegevens van de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. Collectieve verbruik