Swing demoversie

Woningen met bouwjaar in en na 2000

Woningen naar bouwjaarklasse Een door de gemeente aan het CBS gereed gemelde woning wordt opgenomen in het Woningregister. Het jaar waarin deze opneming plaatsvindt wordt hier als uitgangspunt genomen voor de bouwjaarklasse. Omdat er niet een exact bou