Swing demoversie

Aantal woningen

WONINGEN: Woningvoorraad [absoluut] Totaal aantal woningen op 1 januari, afgerond op vijftallen. Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier hu