Swing demoversie

Huurwoningen (als % van de woningvoorraad)

Het aandeel huurwoningen op de laatste vrijdag van september, uitgedrukt in hele procenten van het aantal woningen. De huurwoningen kunnen verhuurd worden door zowel een vereniging als door een particulier eigenaar. Dit gegeven is ontleend aan het Sociaal