Swing demoversie

Eigendom onbekend (als % van de woningvoorraad)

Eigendom onbekend vanaf 1-1-2013 Met het begrip ´onbekend´ wordt hier bedoeld dat er geen koppeling mogelijk was tussen de adressen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en die van andere registers zoals het WOZ-register en het woningb