Swing demoversie

Perc inwoners verweduwd

Verweduwd [%] Het aantal inwoners dat op 1 januari verweduwd is, uitgedrukt in hele procenten van het totaal aantal inwoners. De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de par