Swing demoversie

Perc inwoners gehuwd

Gehuwd [%] Het aantal inwoners dat op 1 januari gehuwd is, uitgedrukt in hele procenten van het totaal aantal inwoners. De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden