Swing demoversie

Gemiddeld besteedbaar inkomen personen

Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met - betaalde inkomensoverdrachten - premies inkomensverzekeringen - premies ziektekostenverzekeringen - belastingen op inkomen en vermogen. Het gaat hier om het rekenkundig gemiddeld besteedbaar in