Swing demoversie

Persoonsinkomen met SEC: overig niet-actief

De sociaaleconomische categorie van een persoon is bepaald aan de hand van de bron van het inkomen dat een persoon in een jaar ontvangen heeft. Personen met studiefinanciering zijn steeds als student in de categorie overig niet-actief opgenomen.