Swing demoversie

Persoonsinkomen met SEC: actief

De sociaaleconomische categorie van een persoon is bepaald aan de hand van de bron van het inkomen dat een persoon in een jaar ontvangen heeft. Actieven zijn personen met hoofdzakelijk inkomen uit arbeid of inkomen uit onderneming.