Swing demoversie

Persoonsinkomen met herkomst Nederland

Personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar ze zelf zijn geboren.