Swing demoversie

Persoonsinkomen 45-54 jr

De leeftijd is bepaald op 31 december van het onderzoeksjaar.