Swing demoversie

Persoonsinkomen 25-34 jr

De leeftijd is bepaald op 31 december van het onderzoeksjaar.