Swing demoversie

Persoonsinkomen 15-24 jr

De leeftijd is bepaald op 31 december van het onderzoeksjaar.