Swing demoversie

Werkloosheid (NWW- ers als % van beroepsbevolking)

Werkloosheid als percentage van de beroepsbevolking (15-74 jaar). De gehanteerde beroepsbevolking conform de internationale definitie omvat iedereen van 15 tot 75 jaar die werkt (werkzame beroepsbevolking) en iedereen die zonder werk is en beschikbaar en op zoek is naar werk (werkloze beroepsbevolking). Het nww-percentage is het aantal niet-werkende werkzoekenden afgezet tegen de beroepsbevolking.