Swing demoversie

% nww-ers vrouw

Percentage vrouwelijke niet-werkende werkzoekenden ten opzichte van het totaal aantal NWW-ers