Swing demoversie

% nww-ers man

Percentage mannelijke niet-werkende werkzoekenden ten opzichte van het totaal aantal NWW-ers