Swing demoversie

% nww-ers lft 50-74 jaar

Percentage niet-werkende werkzoekenden in de leeftijdsklasse 50 tot en met 74 jaar