Swing demoversie

% nww-ers lft 27-50 jaar

Percentage niet-werkende werkzoekenden in de leeftijdsklasse 27 tot 50 jaar