Swing demoversie

% nww-ers lft <27 jaar

Percentage niet-werkende werkzoekenden in de leeftijdsklasse tot 27 jaar