Swing demoversie

Banen gezondheids- en welzijnszorg (Q)

Deze sectie omvat: - behandeling in algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen; - geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, eventueel in combinatie met overnachting; - behandeling door medische en paramedische praktijken; - ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en ambulancediensten; - verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen; - welzijnszorg, zoals thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen; - kinderopvang.