Swing demoversie

Banen openbaar bestuur en overheidsdiensten (O)

Deze sectie omvat: - eenheden die deel uitmaken van de lagere of centrale overheid en die tot een goede werking van het bestuur van de samenleving bijdragen en ook het beheer van de verplichte sociale verzekeringsregelingen.; - defensie, justitie, politie, buitenlandse zaken enzovoort; - het algemeen openbaar bestuur (bijvoorbeeld uitvoerende, wetgevende, financiële taken enzovoort op alle bestuursniveaus) en het toezicht op het economische en sociale leven; - provincies en gemeentes - het beheer van de verplichte socialeverzekeringsregelingen. Activiteiten die elders in de SBI zijn geclassificeerd vallen niet onder afdeling 75, ook al worden zij door overheidinstanties uitgevoerd. Enkele voorbeelden: - het beheer van het onderwijsstelsel (d.w.z. regelgeving, inspecties, onderwijsprogramma's) valt onder deze sectie O, maar het onderwijs zelf valt onder afdeling 85, Onderwijs; - militaire en penitentiaire ziekenhuizen worden ingedeeld bij afdeling 86 Gezondheidszorg; - inzameling en verwerking van afvalwater en afval valt onder afdeling 38 Milieudienstverlening