Swing demoversie

Banen delfstoffenwinning (B)

Deze sectie omvat: - de winning van in de natuur voorkomende mineralen in vaste vorm (steenkool, turf en erts), in vloeibare vorm (aardolie) of in de vorm van een gas (aardgas). Winning vindt plaats door middel van ondergrondse mijnbouw, dagbouw of boringen. Deze sectie omvat voorts bijkomende bewerkingen die voor het vervoer en de afzet van de minerale producten noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld het vergruizen, malen, wassen, drogen, sorteren of concentreren van ertsen, het vloeibaar maken van aardgas en het briketteren van vaste brandstoffen. Deze werkzaamheden worden vaak door de eenheden die de delfstoffen winnen zelf uitgeoefend en/of door andere eenheden in de buurt van de winplaats. Deze sectie omvat ook: - de vervaardiging van steenkool- en bruinkoolbriketten, het sinteren van ertsen; - het vergruizen, malen of op andere wijze behandelen van bepaalde soorten aarde, steen en mineralen. Deze sectie omvat niet: - de verwerking van delfstoffen (sectie C); - de productie aan de bron van natuurlijk bron- of mineraalwater (1107); - de winning, zuivering en distributie van water (3600).