Swing demoversie

Banen landbouw, bosbouw en visserij (A)

Deze sectie omvat: - de exploitatie van natuurlijke plantaardige en dierlijke hulpbronnen: w.o. de akkerbouw, veeteelt en de productie van overige planten en dieren op een agrarisch bedrijf of in het natuurlijke leefgebied; w.o. bosbouw, houtteelt en jacht; w.o. specifieke loondiensten met betrekking tot het productieproces landbouw, jacht en bosbouw worden eveneens in deze sectie ingedeeld; w.o. visserij: de vangst of het kweken van vis, schaaldieren en weekdieren.