Swing demoversie

Geregistreerde verdachten drugsmisdrijven

Het betreft personen die in het verslagjaar enkel verdacht zijn van een drugsmisdrijf. Alle geregistreerde verdachten van drugsmisdrijven. De Opiumwet regelt de opsporing, vervolging en berechting van handelingen die te maken hebben met (verboden) drugsbezit en drugshandel. De wet maakt onderscheid tussen misdrijven en overtredingen. Op grond van de Opiumwet geldt een verbod op het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van middelen die genoemd worden op de zogeheten lijst I (harddrugs) en lijst II (softdrugs). Voorbeelden van de hier bedoelde stoffen zijn coca