Swing demoversie

F5: Goede voorzieningen voor jongeren

Leefbaarheid woonbuurt: Fysieke leefbaarheid buurt - Goede voorzieningen voor jongeren (% (helemaal) eens)