Swing demoversie

E1: Mensen kennen elkaar nauwelijks

Leefbaarheid woonbuurt: Sociale cohesie - Mensen kennen elkaar nauwelijks (% (helemaal) eens)