Swing demoversie

Gemiddeld elektriciteitsverbruik: totaal

Gemiddeld elektriciteitsverbruik [kWh] Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. Collectieve verbruiken van bijvoorbee