Swing demoversie

Gemiddeld gasverbruik: twee onder een kap woning

Het gemiddeld jaarverbruik voor gas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De gemiddelde verbruiken zijn uitgesplitst naar woningtype zoals bepaald door het Kadaster. Hierbij worden de volgende