Swing demoversie

% woningen naar gebruiksoppervlakte onbekend

In deze tabel wordt het aantal woningen in de voorraad per oppervlakteklasse weergegeven. De klasse onbekend bevat woningen met een oppervlakte gelijk aan 1, 9999 of 999999 . De gebruiksoppervlakte is vastgelegd conform de binnenruimte in NEN 2580. De gebruiksoppervlakte wordt geregistreerd in hele vierkante meters. De gemeenschappelijke ruimten en algemene ruimten, maken GEEN onderdeel uit van de oppervlakte.