Swing demoversie

Bevolkingsmutatie binnenlandse vestiging

Personen die verhuizen waarbij het oude adres in een andere gemeente ligt dan het nieuwe adres. Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.