Swing demoversie

Bevolkingsmutatie binnenlandse vertrek

Personen die verhuizen waarbij het nieuwe adres in een andere gemeente ligt dan het oude adres. Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.